Square Box (سافت باکس های مربعی)

 

تقریبا در هر جایی،  یکی از بهترین موارد استفاده سافت باکس ها، به ویژه سافت باکس های مربعی شکل، شبیه سازی نور نرمی است که از پنجره های شمالی به داخل می تابند. نخستین عکاسان، زیبایی نور شمالی را کشف کردند.

و همچنین این سافت‌باکس‌ها بیشترین کاربرد را برای عکاسان پرتره استودیویی دارند. زیرا هم کچ‌لایت (برق چشم) آنها مانند سافت‌باکس‌های مستطیلی خطی و بلند نیست.