Lite Stand (پایه فلاش)

 دارای طراحی مقاوم، طول عمر بلند است

این پایه با دوام  رایم لایت از استیل ساخته شده است که دارای استقامت قابل توجهی می باشد. قفل های آلمنیومی پایه locking clasps)) دارای حداکثر ایمنی می باشد.