فلاش i.4 TTL Rimelite

یکی از فلاش های ایده ال در مکان های مختلف

که از سیستم4  TS- و آخرین تکنولوژی وایرلس  2.4 Ghz بهره گرفته شده است. EV+2 (MANUAL)