فلاش 600 FAME 6 RimeLite

سری فلاشهای 400 Fame از سری فلاشهای Rimelite . با ساختار و طراحی بسیار کامپکت خود، این دسته از فلاشها برای عکاسان آماتور و مبتدی مناسب بوده و کارکرد آن  بسیار ساده می باشد. که همراه با تریگر وایرلس و SWING-I عرضه می شود.