قابليت انتقال و حركت¬هاي انتقالي

قابليت انتقال و حركت­هاي انتقالي

عكس­هايي كه با دوربين­هاي معمولي گرفته مي­شوند غالبا داراي پرسپكتيو مركزي مي­باشند اگر صفحه تصوير در چنين دوربيني به موازات صفحه سوژه قرار نگرفته باشد،

آنگاه عكس حاصل دچار اعوجاج و كج شدگي خواهد بود.

به عنوان مثال در زير شما تصوير دو آسمانخراش را مشاهده مي­نماييد كه در آن سر دوربين اندكي خم شده است تا بتوان كل ساختمان را در عكس رويت نماييم. اين همان اثر خطوط متقارب است و چنين خطوط متقارب همگرا را مي­توان با موازي قرار دادن صفحه تصوير با سوژه (ساختمان) حذف نمود. براي آنكه كل سازه در عكس قرار گيرد بايد اندكي سر لنز به سمت بالا حركت داده شود. خطوط عمودي سازه دوباره اثر خود را به عنوان خطوط موازي در عكس برجاي خواهند گذاشت.

اين حركت انتقالي هم در راستاي عمودي و هم در راستاي افقي امكان پذير است و اين امر فقط به لحاظ وجود چنين ابزار انتقالي در دوربين­هاي فانوسي مي باشد.

حركات چرخشي و قابليت چرخش

در يك دوربين معمولي با لنز معمولي، صفحه تصوير و صفحه لنز به موازات يكديگر قرار دارند صفحه حاصل از آن نيز به موازات همين دو صفحه موازي قرار خواهد گرفت.

از لحاظ ديدگاه نورسنجي، اگر صفحات تصوير و لنز مطابق با عملكرد يكديگر حركت چرخشي داشته باشد آن گاه بازتاب اين صفحات در نقطه­اي يكديگر را قطع مي­كنند.

به واسطه حركات چرخشي در دوربين­هاي فانوسي، صفحه شارپنس قرنيه محورهاي چرخش دوربين قرار مي­گيرد. اين ابزار موقعيت ياب چرخشي حرفه­اي در دوربين­هاي Sinar P2 و سينار P3 و سينار X تعبيه شده است كه امكان پيدا كردن موقعيت صحيح صفحه چرخشي را فراهم مي­آورد.

به منظور تصحيح پرسپكتيو، استاندارد لنز بايد در خلاف جهت حركت داده شود و استاندارد تصوير بايد به وضعيت اوليه خود بازگردانده شود و براي اين تنظيمات ترازهاي معيني در دوربين­هاي فانوسي تعبيه شده است كه شما مي­توانيد سريعاً به تنظيمات دلخواه برسيد.

براي آنكه صفحه شارپنس عملكرد مطلوبي داشته باشد نرم افزار sinar capturshop قابليت‌هاي خطوط نوسانگر را بر روي صفحه نمايش خود اثر داده تا در نهايت شما بتوانيد فوكوس دقيق تري از تصوير و سوژه داشته باشيد.

براي آنكه بهترين نوسان و چرخش را حاصل نماييم باید تا حد امکان از چرخشهای زاید ممانعت شود.

­­­

 چرخ دنده­هايي كه براي اين نوع چرخش ها تعبيه شده است بايد روي محور افقي قرار گيرند و در دوربين­هاي فانوسي كه چنين قابليتي ندارند يك چرخش و نوسان زايد ممكن است كه صفحه فوكوسينگ را دچار انحراف نمايد.

عمق ميدان

دوربين­هاي فانوسي مدرن همانند , P3 و sinar X داراي قابليت تنظيم عمق ميدان مي­باشند و شما مي­توانيد ديافراگم را در جايي قرار دهيد تا عمق ميدان  به میزان دلخواه شما حاصل آيد.

براي اين منظور ابتدا فوكوس شارپ در نقطه­اي دور از سوژه انجام شده و سپس عمق ميان را به روي صفر تنظيم نموده ودر گام بعدي فوكوس شارپ در نزديكي سوژه صورت مي­پذيرد و اكنون مي توان f.stop مربوطه را قرائت نمود.

از آنجايي كه عمق ميدان از ابتداي صفحه شارپنس تا انتهاي اين صفحه امتداد مي­يابد از اين رو چرخ دنده فوكوسينگ بايد به ميزان دو مرحله استاپ نسبت به موقعيت صفر به عقب حركت كند، اين قانون فوكوس دو نقطه­اي همچنين هنگام استفاده از بك­هاي ديجيتال كاربرد وسيعي دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *